Сетки от птиц

Сетка от птиц 2х5м
Сетка от птиц, 2 х 10 м